O nama

Tvrtka

Valpovački poduzetnički centar d.o.o. upisan je u registar Trgovačkog suda u Osijeku 27. prosinca 2002. godine i registriran kao društvo s ograničenom odgovornošću.

Matični broj Centra: 1687816.
OIB: 94485284888

Sjedište je u Valpovu, Kralja Petra Krešimira IV 2.

Jedini osnivač i vlasnik Centra je Grad Valpovo. U Valpovačkom poduzetničkom centru zaposlena su dva djelatnika, jedna diplomirana pravnica, jedan diplomirani ekonomist i direktor Centra, diplomirana pravnica. Djelatnici Centra završili su izobrazbu za savjetnike u poduzetništvu prema programu Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo. Zadaća Centra je da svojom djelatnošću potiče i promiče gospodarski razvoj malog i srednjeg poduzetništva na lokalnoj razini.

Usluge koje Centar pruža postojećim i potencijalnim poduzetnicima odnose se na:

– besplatne savjetodavne i konzultantske usluge u poduzetništvu
– besplatne informacije o projektima i programima u poduzetništvu
– istraživanje tržišta i marketinga za poduzetništvo
– poslovno posredovanje za potrebe poduzetnika
– izrada poduzetničkih projekata i elaborata za kredite i poslovno planiranje
– organizacija seminara za poduzetništvo i poduzetnike
– organizacija tribina i radionica za poduzetništvo i poduzetnike
– internet usluge i povezivanje poduzetnika
– izrada kataloga, studija i programa za lokalnu sredinu
– organizacija sajmova poduzetništva ili sudjelovanje na sajmovima
– koordinacija poduzetničke aktivnosti u lokalnoj sredini

Misija Valpovačkog poduzetničkog centra je:

– poticanje i razvoj poduzetništva
– povećanje zaposlenosti
– suradnja s tijelima državne uprave i lokalne samouprave
– suradnja s Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom, Udruženjem obrtnika, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
– suradnja s poslovnim bankama
– stvaranje poduzetničkog okruženja
– suradnja i razmjena iskustava s Poduzetničkim centrima i Regionalnim razvojnim agencijama i Lokalnim akcijskim grupama.

Vizija Valpovačkog poduztničkog centra je osigurati platformu za povećan broj ideja, resursa i znanja između poduzetnika, jedinice lokalne samouprave i opće populacije područja kroz nove oblike suradnje, održivi razvoj i potencijale fondova Europske unije, s posebnim naglaskom na edukaciju, zaštitu postojećih radnih mjesta i identifikaciju mogućnosti kreiranja novih radnih mjesta na području grada Valpova.

Djelatnici

Valpovački poduzetnički centar je institucija koja djeluje tako da širi poduzetničku kulturu i podiže nivo poduzetničke svijesti, a prije svega da svakodnevno bude na usluzi poduzetnicima.

U Centru su zaposlena tri djelatnika:


DIREKTORICA, Ivana Bagarić, dipl. iur.

Direktorica Centra predstavlja i zastupa Centar, te provodi slijedeće aktivnosti :
– ostvaruje suradnju s Gradom Valpovom
– sudjeluje u izradi razvojnih programa Grada Valpova
– ostvaruje kontakte s vanjskim suradnicima
– aktivno se uključuje u edukaciju koju Centar provodi
– poduzetnicima pruža savjetodavne usluge i daje informacije

Slađana Maletić, administrativna tajnica


DJELATNIK ZA EKONOMSKE POSLOVE, Igor Tonković, dipl. oec.

Aktivnosti koje provodi djelatnik za ekonomske poslove su:
– savjetovanje i informiranje poduzetnika o aktualnim poticajnim mjerama potpornih institucija koje se odnose na kreditne linije, bespovratne potpore i ostale poticajne oblike
– izrada financijskih elaborata i poslovnih planova
– izrada brošura i kataloga za lokalnu sredinu
– suorganizacija i sudjelovanje u seminarima za poduzetnike
– informiranje putem Internet stranica
– izrada i vođenje baze podataka o poduzetništvu