Obavijest za javnost

24. 8. 2017.

Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti namijenjenih poticanju naukovanja za obrtnička zanimanja za razdoblje 2017. do 2018. godina, od 1. kolovoza 2017 .godine objavilo je Javni poziv za projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja
Otvoreni javni poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mingo.hr). Prijave se zaprimaju isključivo od 01.09.2017. godine (sukladno točki 8. ovog Otvorenog javnog poziva). Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 10.11.2017. godine.

Prijavu mogu podnijeti:

Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) koja izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja za učenike koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO)iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“ broj 42/08).

Mikro, mala i srednja poduzeća su prihvatljivi Podnositelji prijave po ovom Otvorenom javnom pozivu ukoliko:

-imaju poslovni nastan na području Republike Hrvatske
-zajedno sa svojim povezanim i partnerskim subjektima imaju prosječno barem jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini, osim subjekata osnovanih u 2016. i 2017. godini koji mogu imati prosječno manje od 1 zaposlenog (između 0 i 1 zaposlenih)
– imaju podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
– imaju podmirene obveze prema zaposlenicima
-su u skladu s Odredbama o potporama male vrijednosti – Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije EUROPSKA UNIJA „Zajedno do fondova EU“ na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352, 24.12.2013.) (u daljnjem tekstu de minimis Uredba)
– imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili
– njihovi povezani subjekti imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili
-njihovi partnerski i povezani subjekti nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava –
nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije
– njihovi pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti nisu u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije,
– isplaćuju nagradu učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO).

Prihvatljive aktivnosti su:

-izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO)

Prihvatljivi troškovi su:

-troškovi vezani uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za ostvareno radno vrijeme planirano izvedbenim planom i programom praktične nastave i vježbi naukovanja, a sukladno odredbama Pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju („Narodne novine“, broj 63/14)5.
– naknada mentoru koja se utvrđuje prema prosječnoj vrijednosti sata rada temeljem bruto II plaće mentora koji sudjeluje u obrazovanju učenika, a sukladno broju sati koje učenik mora realizirati u svakoj godini obrazovanja (I godina-560 sati, II godina630 sati i III godina-640 sati). Visina naknade mentoru utvrđuje se na način da se prosječna vrijednost jednog sata rada iz bruto II plaće (na razini cijele godine) množi sa brojem sati koje učenik mora realizirati sukladno nastavnom planu i programu u određenoj godini. Visina bruto II plaće za vlasnika obrta utvrđuje se sukladno Naredbi o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2017. god. („Narodne novine“ broj 2/2017).

Neprihvatljivi troškovi su:

1) Troškovi učeničke nagrade isplaćene u gotovini temeljem isplatnica/potvrda, 2) Troškovi literature, 3) Putni troškovi, 4) Troškovi registracije, ishođenja minimalno-tehničkih uvjeta, obveznih pristojbi, liječničkog pregleda i slično, 5) Troškovi obrazovanja za zanimanja koja nisu predmet ovog Otvorenog javnog poziva, 6) Ostali oblici naknada učenicima koji se ne odnose isključivo na nagradu za ostvarene sate praktične nastave i vježbi naukovanja.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 15.000,00 kuna, a najviši 150.000,00 kuna. Intenzitet potpore je: – do 80% prihvatljivih troškova vezanih uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta za ostvareno radno vrijeme planirano izvedbenim planom i programom praktične nastave i vježbi naukovanja, – do 50% utvrđenog najvišeg mogućeg iznosa potpore za naknadu mentoru (najviše 75.000,00 kuna).

Sve detaljnije informacije mogu se dobiti svakog ranog dana od 7:00-15:00 sati u Valpovačkom poduzetničkom centru , Kralja P. Krešimira IV, br 2 ili na broj telefona 651 -411.