Seminar “Vještine pregovaranja i govorne vještine”

12. 7. 2007.

Seminar “Vještine pregovaranja i govorne vještine” 12. srpnja 2007.

Seminar “Marketing”

12. 9. 2006.

Seminar “Marketing” 11. i 12. rujna 2006.