Česta pitanja i odgovori

Na ovoj stranici možete naći korisne informacije vezane za poduzetništvo. Sadržaji su kreirani na principu pitanja i odgovora što će olakšati pretraživanje potrebnih informacija.

Kada će biti organiziran novi seminar za poduzetnike početnike?
Nakon ustroja novog Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, čeka se donošenje novih programa i mjera, između ostalog i program start-up seminara za poduzetnike početnike.Svi zainteresirani za seminar mogu se prijaviti u Centru, te će biti u evidenciji kao polaznik za idući seminar, a o vremenu održavanja biti će pravodobno obaviješteni.

Ide li još program “Mladi i žene” ?
Kreditna linija “Mladi i žene” bivšeg Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo i Osječko -baranjske županije realizirana je u rujnu i listopadu 2003. godine.Ukupan iznos od dva milijuna kuna podijeljen je na dvadesetak najboljih projekata koji sada čekaju i realizaciju. Nakon ustrojavanja novog Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva čeka se donošenje proračuna i novih programa i potpora.

Što je potrebno za otvaranje obrta ?
Za otvaranje obrta, ukoliko je on vezan ili povlašten, potrebno je imati odgovarajuću stručnu spremu za obavljanje željene djelatnosti. Ukoliko poduzetnik ne posjeduje odgovarajuću spremu, može zaposliti djelatnika koji ju ima (poslovođu), ili se može prekvalificirati – polagati stručni(majstorski) ispit koji organizira Obrtnička komora. Nakon zadovoljenja potrebnog uvjeta stručne osposobljenosti, slijedi ishođenje obrtnice, u Uredu državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji(prema pripadajućem mjestu obavljanja obrta). Za poslove s posebnim uvjetima rada potrebno je priložiti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje željene djelatnosti.Potrebno je priložiti i Uvjerenje o nekažnjavanju sa općinskog suda prema mjestu prebivališta tj. da nije izrečena pravomoćna sudska presuda zabrane obavljanja djelatnosti. Osobe koje su prijavljene na Zavodu za zapošljavanje, uz odgovarajuću potvrdu, mogu dobiti obrtnicu po nižoj cijeni (0,00 Kn za hrvatske branitelje ili nezaposlene osobe starije od 45 godina; 200,00 kn za nezaposlene mlađe od 45 godina ili osobe s područja posebne državne skrbi; 500,00 kn za sve ostale koji nisu u prethodno navedenim kategorijama). Obrtnica se izdaje u dvije veličine od kojih je veću obrtnik dužan izložiti u sjedištu obrta, na vidnom mjestu, a manju (kao vozačka dozvola) koristiti kao službeni dokument za svakodnevne potrebe. Uz prijavu i navedene priloge, Ured državne uprave izdaje u zakonskom roku do 15 dana Obrtnicu ili Rješenje kojim se odbija izdavanje obrtnice. Nakon toga uz predočenje obrtnice treba kod ovlaštenog pečatorezca izraditi pečat, te odabrati poslovnu banku i otvoriti račun obrta. Vrlo je značajno odmah izabrati i ovlaštenog knjigovođu ili knjigovodstveni servis, koji će uputiti obrtnika u obveze, poreze i evidencije obrta.