Usluge

Centar pruža savjetodavne usluge koje su potrebne poduzetnicima početnicima a odnose se na analizu poduzetničkog pothvata: analiza poslovne ideje, pravnog oblika poslovanja, potrebnih sredstava za poslovanje te ispitivanje tržišta. Konzultantske usluge koje Centar pruža su prije svega izrada poslovnih planova i investicijskih elaborata za poduzetnike. U našem Centru poduzetnici mogu dobiti sve vrste informacija vezane za poduzetništvo kao što su npr. informacije o raznim projektima, programima i potporama Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, informacije o programima drugih Ministarstava Republike Hrvatske kao i drugih institucija vezanih za poduzetništvo, informacije o kreditnim linijama, zakonskoj regulativi i drugim oblicima potpore. Za potrebe poduzetnika Centar provodi i istraživanje tržišta, u suradnji sa susjednim Poduzetničkim centrima, te tako nastoji poduzetnicima početnicima osigurati sve relevantne informacije za njihov proizvod ili uslugu, kako bi njihova poslovna ideja bila uspješno realizirana i kako bi svoj proizvod mogli uspješno plasirati na tržište. Centar sudjeluje u izradi kataloga i brošura za poduzetnike u promotivne svrhe.

U okviru svojih aktivnosti Centar organizira i provodi edukaciju za poduzetnike početnike kao i za poduzetnike koji već posluju. U okviru edukacije za poduzetnike početnike Centar provodi start-up seminar pod nazivom « Osnove poduzetništva », a na njemu polaznici mogu saznati sve informacije o tome što je to poduzetništvo , o tome kako pokrenuti vlastiti posao, o obvezama koje nastaju pri pokretanju vlastitog posla, o porezima i doprinosima Republike Hrvatske, o tome kako voditi poslovne knjige, kako napisati poslovni plan i drugim važnim informacijama za pokretanje vlastitog posla. Za poslovno planiranje poduzetnika i potrebe odobrenja kredita Centar izrađuje poslovne planove i financijske elaborate. U Centru poduzetnici, kao i oni koji će to tek postati mogu dobiti razne internet usluge : od informacija vezanih za različite kreditne linije, programe i projekte do ostvarenja komunikacije putem e- mail pošte i druge informacije koje se tiču poduzetnika i poduzetništva.

Poslovno savjetovanje

Centar pruža savjetodavne usluge koje su potrebne poduzetnicima početnicima, a odnose se na analizu poduzetničkog pothvata : analiza poslovne ideje, pravnog oblika poslovanja, potrebnih sredstava za poslovanje te ispitivanje tržišta. Konzultantske usluge koje Centar pruža su prije svega izrada poslovnih planova i investicijskih elaborata za poduzetnike.Za potrebe poduzetnika Centar provodi i istraživanje tržišta, u suradnji sa susjednim Poduzetničkim centrima, te tako nastoji poduzetnicima početnicima osigurati sve relevantne informacije za njihov proizvod ili uslugu, kako bi njihova poslovna ideja bila uspješno realizirana te kako bi svoj proizvod mogli uspješno plasirati na tržište. Centar sudjeluje u izradi kataloga i brošura za poduzetnike u promotivne svrhe.

Seminari

U okviru svojih aktivnosti Centar organizira i provodi edukaciju za poduzetnike početnike kao i za poduzetnike koji već posluju. U okviru edukacije za poduzetnike početnike Centar provodi start-up seminar pod nazivom « Osnove poduzetništva », a na njemu polaznici mogu dobiti sve relevantne informacije o tome što je to poduzetništvo , kako pokrenuti vlastiti posao, o obvezama koje nastaju pri pokretanju vlastitog posla, o porezima i doprinosima Republike Hrvatske, o tome kako voditi poslovne knjige, kako napisati poslovni plan, te sve ostale važne informacije. Centar je dosada proveo više od 30 start-up seminara i seminara za poduzetnike u fazi rasta i razvoja na kojima je bilo više od 400 polaznika, koji su uspješno savladali propisani program, te usvojili važna znanja i dobili potrebite informacije za pokretanje vlastitog posla.

Informiranje poduzetnika

U našem Centru poduzetnici mogu dobiti sve vrste informacija vezane za poduzetništvo, kao što su npr. informacije o raznim projektima, programima i potporama Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, informacije o programima drugih Ministarstava Republike Hrvatske kao i drugih institucija vezanih za poduzetništvo, informacije o kreditnim linijama, zakonskoj regulativi i drugim oblicima potpore.Poduzetnici mogu dobiti i informacije putem interneta tako da na našoj web stranici www.valpoc.hr posjete rubrike “Pitanja i odgovori” i “Kontakt”. Na sva postavljena pitanja Centar će nastojati u što kraćem roku dati poduzetniku traženu informaciju, u okviru svojih mogućnosti i postavljene problematike.

Internet usluge

U Centru poduzetnici, kao i oni koji će to tek postati mogu dobiti razne internet usluge : od informacija vezanih za različite kreditne linije, programe i projekte do ostvarenja komunikacije putem e-mail pošte i druge informacije koje se tiču poduzetnika i poduzetništva. Centar poduzetnicima omogućuje i pribavljanje potrebitih obrazaca, formulara i kreditnih zahtjeva za sve programe, projekte i potpore koji se tiču poduzetništva i koji su raspoloživi na mreži. Centar možete u svezi vaše problematike kontaktirati i putem rubrike ” Kontakt” na našoj web stranici www.valpoc.hr, tako da ispunite obrazac sa vašim podacima i pitanjem, a Centar će nastojati na njega odgovoriti u najkraćem mogućem roku. Centar je također osigurao prostor na vlastitoj web stranici za internet usluge poduzetnicima u svrhu reklamiranja vlastitih poduzetničkih aktivnosti i proizvoda.

Kreditne linije

Kreditne linije Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva
Kreditne linije Ministarstva poljoprivrede i šumarstva
Kreditne linije Ministarstva turizma
Kreditne linije HAMAG-a
Kreditne linije HBOR-a
Kreditne linije Osječko-baranjske županije

Izrada poslovnih planova i investicijskih elaborata

Za poslovno planiranje poduzetnika i potrebe odobrenja kreditnih sredstava, te za potrebe natječaja za potporna sredstva, Centar izrađuje poslovne planove i financijske elaborate. Centar ove planove izrađuje sukladno zahtjevima određene poslovne banke, pozitivnim pravnim propisima i standardima koji se odnose na izradu takvog dokumenta. Poslovni plan trebao bi sadržavati sve ove elemente:

POSLOVNI PLAN (preporučeni sadržaj)

1. Podaci o poduzetniku
2. Polazište
2.1. Nastanak poduzetničke ideje
2.2. Vizija poduzetničkog pothvata
3. Predmet poslovanja
3.1. Opis postojećeg poslovanja
3.2. Opis poslovanja i djelatnosti u projektu
4. Lokacija
4.1. Opis postojeće lokacije poduzetnika
4.2. Opis lokacije projekta
4.3. Opis zaštite i utjecaja okoline
5. Tehnološko-tehnički elementi ulaganja
5.1. Opis strukture ulaganja (tehnička, tehnološka)
5.2. Struktura i broj postojećih zaposlenika
5.3. Struktura, broj i dinamika novozaposlenih
6. Tržišna opravdanost
6.1. Tržište nabave
6.2. Tržište prodaje
6.3. Procjena ostvarenja prihoda-tržišta
7. Financijski elementi poduhvata
7.1. Investicije u osnovna sredstva
7.2. Investicije u obrtna sredstva
7.3. Troškovi poslovanja
7.4. Proračun amortizacije
7.5. Izvori financiranja
7.6. Projekcija računa dobiti i gubitka (dohotka)
7.7. Pokazatelji učinkovitosti i financijski tok
8. Zaključna ocjena projekta